Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

Dodatkowe uprawnienia dla członków OTW
 

1. Wykupienie zezwolenia na cały sezon na jedno jezioro licencyjne upoważnia do wędkowania na pozostałych jeziorach licencyjnych ogólnie udostępnionych Gospodarstwa Rybackiego Ostróda zgodnie
z rodzajem wykupionego zezwolenia;

2.Zezwala się na wędkowanie z łodzi od 1 maja danego roku bez uiszczania dodatkowej opłaty na jeziorach: „Drwęckie” – całe, „Jelonek Duży” ( „Ilińsk” ), „Rumian”, „Szeląg Wielki”, „Dąbrowa Wielka”,
„Gil Wielki” (zgodnie z wykupionym zezwoleniem);

3.Zezwala się na wędkowanie całodobowo bez uiszczania dodatkowej opłaty na jeziorach „Kajkowo”
i „Perskie” tylko z brzegu, zaś na jeziorach „Lichtajny”, „Ornowskie”, „Okrągłe” i „Jakuba” w dzień z brzegu
i łodzi natomiast w nocy tyko z brzegu;

4.Upoważnia się członków OTW do wędkowania z pod lodu na wszystkich jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Ostróda udostępnionych do wędkowania bez względu na rodzaj wykupionego zezwolenia całorocznego z wyjątkiem jeziora „Szeląg Mały”, natomiast jezioro „Isąg” i „Łęguty” od 15 grudnia
do 15 marca danego roku;

5.Wykupienie zezwolenia całorocznego na jezioro licencyjne lub wszystkie ogólnie dostępne upoważnia członków OTW do wędkowania na jeziorze „Szeląg Mały” tylko z brzegu w okresie od 1 czerwca
do 30 września danego roku za opłatą obniżoną o 50 %;

6.Dobowe limity połowu na jeziorze „Kajkowskim”: szczupak, sandacz – 2 sztuki łącznie, lin – 2 sztuki,
karp – 2 sztuki pozostałe gatunki do 5 kg. Zakazuje się połowu suma i bolenia. Wymiar ochronny
dla okonia – 15 cm, karpia – 30 cm, pozostałe według ustawy o rybactwie śródlądowym;

7.Sezon na wędkowanie z brzegu i lodu od 1 kwietnia do 31 marca, natomiast z łodzi od 1 czerwca
do 15 grudnia danego roku;

8.Do korzystania z dodatkowych uprawnień upoważnieni są wyłącznie członkowie OTW z ważną legitymacją członkowską.

 

 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u