Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

Historia
 
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie   Pomysł o powołaniu samodzielnego związku wędkarskiego narodził się w 1994 roku gdy Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie nie wykazał zainteresowania możliwością dzierżawy akwenów wodnych w okolicy Ostródy od Agencji Rolnej Skarbu Państwa, natomiast w tym czasie Gospodarstwo Rybackie Ostróda, przekształciło się w prywatną spółkę i przejęło „opiekę” nad okolicznymi jeziorami. W związku z zaistniałymi okolicznościami, a także po zapoznaniu się z Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” powstała grupa inicjatywna stanowiąca grupę założycielską Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.11 stycznia 1995 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego,
na którym to Komitet założycielski przedstawił założenia, cele i zadania przyszłego Towarzystwa, które miały być oparte wyłącznie na pracy społecznej jego członków. Kolega Edward Dzierżek zapoznał zebranych z projektem Statutu Towarzystwa, legitymacji oraz deklaracji członkowskiej. Po dyskusji i naniesionych poprawkach projekty te zostały przyjęte. Komitet założycielski ukonstytuował się w następującym składzie:
 • Kol. Józef Dziki
 • Kol. Andrzej Rodziewicz
 • Kol. Arkadiusz Kisiel
 • Kol. Andrzej Michel
 • Kol. Klaus Jerzynowski
 • Kol. Edward Dzierżek

Na kolejnym zebraniu został sformułowany wniosek o wpisanie Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, który został złożony w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie dnia 23 stycznia 1995 roku. Po rozpatrzeniu wniosku, Sąd Wojewódzki w Olsztynie, I Wydział Cywilny zarejestrował Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie i w dniu 30 marca 1995 roku wpisał do Rejestru Stowarzyszeń pod Nr 753. Od tego czasu datuje się prawna działalność Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, które działa do dnia dzisiejszego. Posiadając prawny dokument, w kwietniu 1996 roku odbyło się pierwsze walne zgromadzenie delegatów, na którym to zostały wybrane władze statutowe Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego. Pierwszymi członkami władz Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego byli:

Zarząd

 1. Józef Dziki – prezes
 2. Czesław Potapowicz – wiceprezes
 3. Stanisław Zgorzelski – wiceprezes
 4. Andrzej Rodziewicz – skarbnik
 5. Stanisław Murawski – sekretarz
 6. Jerzy Chełchowski – członek zarządu
 7. Leon Kowalkowski – członek zarządu
 8. Stanisław Smoliński – członek zarządu
 9. Henryk Dudaniec – członek zarządu
 10. Jan Dudaniec – członek zarządu
 11. Karol Jerzynowski – członek zarządu
 12. Andrzej Kalwiński – członek zarządu
 13. Janusz Strzałka – członek zarządu
 14. Maciej Olszewski – członek zarządu
 15. Władysław Chylak – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

 1. Wojciech Stankowski – przewodniczący
 2. Marian Lutkiewicz - zastępca przewodniczącego
 3. Stanisław Zakrzewski – sekretarz
 4. Sławomir Liszewski – członek
 5. Mieczysław Gliński – członek

Sąd Koleżeński

 1. Tadeusz Dzierżek – przewodniczący
 2. Waldemar Światłowski – sekretarz
 3. Krzysztof Gogacz – członek
 4. Wacław Zakrzewski – członek
 5. Zbigniew Zapadko – członek

Nowo wybrane władze podjęły rozmowy z prezesem spółki rybackiej w celu stworzenia jak najkorzystniejszych warunków do wędkowania Naszym członkom i podpisały stosowną umowę. Zawarte porozumienie dotyczyło współpracy, regulaminu, udostępnienia wód, opłat za wędkowanie, ochrony wód, zarybiania i rodzajów pozwoleń. Korzyści jakie czerpią Nasi członkowie ze współpracy z Gospodarstwem Rybackim Ostróda to między innymi:

 • Wydłużony okres letniego wędkowania ( z łodzi ), który trwa od 01 czerwca do 15 grudnia;
 • Wędkowanie z brzegu lub lodu od 01 kwietnia do 31 marca każdego roku;
 • Wędkowanie z łodzi od 01 maja na wytypowanych jeziorach bez dodatkowych opłat;
 • Wędkowanie w nocy z brzegu na jeziorach udostępnionych tylko dla członków Ostródzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.
Towarzystwo Nasze, każdego roku, organizuje dla swoich członków wiele imprez wędkarskich, jak również prowadzi ( szkolenia ), szkółki wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Bierzemy również czynny udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez Krajową Federację Towarzystw Wędkarskich. W okresie swojego istnienia, Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie było organizatorem dwóch Zjazdów Ogólnopolskich Towarzystw Wędkarskich oraz trzykrotnie organizowało zawody wędkarskie w spiningu o puchar miesięcznika „Wędkarz Polski”. Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie na koniec 2007 roku liczyło 1350 członków i z roku na rok liczba członków wzrasta. Jesteśmy Członkiem Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich.

 


 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u