Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

Jezioro Smordy (Jakuba)
 
Linowo- szczupakowe jezioro położone na południowo-zachodnich brzegach Ostródy. Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, mulistej ławicy przybrzeżnej i mulistym dnie. Od północy jezioro łączy
się z krótkim ciekiem z Drwęckim a od południa z Morlinami. Brzegi jeziora przeważnie wysokie, łagodnie wzniesione, obrzeża na południowych krańcach płaskie. Część zachodnich brzegów porasta las, pozostałe brzegi zajmują łąki.
 
Mapka batymetryczna
Gmina Ostróda
Dorzecze Drwęca
Wysokość na poziomem morza 95,2 m
Powierzchnia jeziora 22,8 ha
Powierzchnia wysp -
Głebokość maksymalna 6,1 m
Głębokość średnia 2,7 m
Długość maksymalna 1450 m
Szerokość max 200 m
Długość lini brzegowej 3250 m
Urzytkownik - dzierżawca Gospodarstwo Rybackie Ostróda sp. z o.o.
Uwagi Jezioro udostepnione tylko Członkom
Towarzystwa Wędkarskiego
 
Plan
 
źródło Przewodnik Wędkarski - Jeziora okolic Olsztyna
Jerzy Waluga i Henryk Chmielewski
Instytut Rybactwa Śródlądowego

 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u