Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

Jezioro Perskie (Paskierz) k. Ostródy
 
Jezioro leżące na północno – wschodnich obrzeżach Ostródy. Zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej, dosyć regularnie wykształconej misie jeziornej, mulistym dnie i mulistej ławicy, brzegach wysokich
i miejscami stromych. Wśród skąpych oczeretów dominują pałki i trzcina. W pogłowiu ryb występują: szczupak, lin, leszcz, karaś i inne gatunki. Perskie łączy się z sąsiednimi jeziorami Pauzeńskim oraz Rudutem.
 
Mapka batymetryczna
Gmina Ostróda
Dorzecze Drwęca
Wysokość na poziomem morza 96,9 m
Powierzchnia jeziora 14,3 ha
Powierzchnia wysp -
Głebokość maksymalna 10,6 m
Głębokość średnia 2,2 m
Długość maksymalna 750 m
Szerokość max 250 m
Długość lini brzegowej 1800 m
Urzytkownik - dzierżawca Gospodarstwo Rybackie Ostróda sp. z o.o.
Uwagi -
 
Plan
 
źródło Przewodnik Wędkarski - Jeziora okolic Olsztyna
Jerzy Waluga i Henryk Chmielewski
Instytut Rybactwa Śródlądowego

 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u