Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

Jezioro Okrągłe (Okrąg)
 
Jezioro położone na południowy zachód od Dąbrówna w sąsiedztwie jeziora Dąbrowa Mała, z którym łączy się z małym ciekiem. Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, dnie wyrównanym i łagodnie opadających stokach ławicy. Rzeźba brzegów urozmaicona: zachodnie wysokie; południowe krańce płaskie i podmokłe. Jezioro otaczają pola, łąki i nieużytki. Zbiornik słabo zarośnięty. Oczerety (trzcina i pałka) względnie jednakowym pasem porastają około 2/3 linii brzegowej; południowo-zachodnie brzegi są wolne od oczeretów. Roślinność zanurzona z przewagą rogatka i rdestnicy przeszytej występuje tylko wokół brzegów południowej części jeziora. Jezioro leszczowe – występują m.in. szczupak, leszcz, płoć, lin. U południowo-zachodnich brzegów leży wieś Okrągłe.
 
Mapka batymetryczna
Gmina Ostróda
Dorzecze Wel - Drwęca
Wysokość na poziomem morza 166,4 m
Powierzchnia jeziora 31,9 ha
Powierzchnia wysp -
Głebokość maksymalna 10,1 m
Głębokość średnia 6,2 m
Długość maksymalna 1090 m
Szerokość max 470 m
Długość lini brzegowej 2850 m
Urzytkownik - dzierżawca Gospodarstwo Rybackie Ostróda sp. z o.o.
Uwagi -
 
Plan
 
źródło Przewodnik Wędkarski - Jeziora okolic Olsztyna
Jerzy Waluga i Henryk Chmielewski
Instytut Rybactwa Śródlądowego

 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u