Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

Jezioro Morliny (Ornowskie)
 
Leszczowe jezioro położone nieopodal Ostródy, na południowy zachód od miasta. Zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej, brzegach przeważnie wysokich i miejscami stromymi a od południa płaskich. Otoczenie jeziora stanowią w części w części tereny zalesione oraz łąki i pola. Oczerety zajmują nieomal całą linię brzegową – przeważają trzcina i sitowie. Roślinność zanurzona bujniej porasta dno od południowych krańcach jeziora; występuje głównie moczarka i wywłócznik. Zbiornik połączony jest małymi ciekami od północy z jeziorem Smordy (Jakuba) a od południa z jeziorem Cibory. Około 1 km na południe leży wieś Ornowo a po stronie zachodniej Morliny (Zakłady Mięsne) Jezioro udostępnione do wędkowania tylko członkom Towarzystwa Wędkarskiego.
 
Mapka batymetryczna
Gmina Ostróda
Dorzecze Drwęca
Wysokość na poziomem morza 95,1 m
Powierzchnia jeziora 66,0 ha
Powierzchnia wysp -
Głebokość maksymalna 19,5 m
Głębokość średnia 9,2 m
Długość maksymalna 1650 m
Szerokość max 450 m
Długość lini brzegowej 4600 m
Urzytkownik - dzierżawca Gospodarstwo Rybackie Ostróda sp. z o.o.
Uwagi Jezioro udostepnione tylko Członkom
Towarzystwa Wędkarskiego
 
Plan
 
źródło Przewodnik Wędkarski - Jeziora okolic Olsztyna
Jerzy Waluga i Henryk Chmielewski
Instytut Rybactwa Śródlądowego

 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u