Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
OTW Facebook
 
MENU GŁÓWNE
 
 
   Statystyki Licznik od 22.03.2015

 
 
CENNIK OPŁAT ZA WĘDKOWANIE DLA CZŁONKÓW OTW
POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY GOSPODARSTWEM RYBACKIM OSTRÓDA Z SIEDZBĄ W WARLITACH
A OSTRÓDZKIM TOWARZYTWEM WĘDKARSKIM
NA OPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO OSTRÓDA
W SEZONIE 2018 - 2019

Składka członkowska OTW - 25,00zł
Składka członkowska OTW dla osób, które ukończyły 65 lat - 15,00zł
Składka członkowska OTW młodzieżowa - 10,00zł
Wpisowe tylko dorośli - 30,00zł


Porozumienie zawarte pomiędzy Godpodarstwem Rybackim Ostróda a Ostródzkim Towarzystwem Wędkarskim na opłaty za wędkowanie na wodach gospodarstwa rybackiego Ostróda na sezon 2018/2019

 
 
   
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
wszystkie prawa zastrzeżone
 
WWW.OTW.OSTRODA.PL
 
     
     
Statystyka - stat4u